Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 128 kết quả (0.3592914 giây)
Speaking effectively : Developing speaking skills for business English
Tác giả: Jeremy Comfart,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Mosaic 1 : A listening/ Speaking/ Skills book
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Giao tiếp tiếng Anh căn bản bằng điện thoại = : Basic telephone training : A basic course in telephone language and skil...
Tác giả: Watson Anne,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bài tập luyện nghe tiếng Anh- Listening Comprehension & Note-Taking Course
Tác giả: James K,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Listening 3
Tác giả: Collie Joanne,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge , 1993
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 0521367492
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Interactions 1 : A listening/ Speaking Skills Book
Tác giả: Tanka Judith,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 970 Định dạng: PDF
Interactions 2 : A listening/ Speaking /Skills book
Tác giả: Tanka Judith,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Mosaic 2 : A listening/ Speaking/ Skills book
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
IELTS preparation and practice : listening and speaking
Tác giả: SahanayaWendy,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 2000
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Oxford Placement Test 1 : listening test
Tác giả: AllanDave,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 2000
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục