Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 129 kết quả (0.6299729 giây)
Activating Vocabulary
Thông tin xuất bản: : Brain Friendly Publications , 2004
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 0954666429
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 62535 Định dạng: PDF
Take on listening 1 : listening and speaking strategies
Tác giả: Gabler Burt,
Thông tin xuất bản: New York : Mc Graw Hill , 2003
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 9780072360929
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bài tập luyện nghe tiếng Anh Listening Comprehension And Note -Taking Course
Tác giả: James K,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
IELTS preparation and practice : listening and speaking
Tác giả: Sahanaya Wendy,
Thông tin xuất bản: : Oxford University Press Elt , 1999
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 0195540956
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 63315 Định dạng: PDF
From Near and Far
Tác giả: Sivell John,
Thông tin xuất bản: : Full Blast Productions , 1992
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 1895451035
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 63380 Định dạng: PDF
Speak out 2
Tác giả: Nunan David,
Thông tin xuất bản: Singapore : Thomson Asia Pte Ltd , 1999
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 9780534835675
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Real Listening and Speaking 3 with answers
Tác giả: CravenMiles,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại , 2014
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Real Listening and Speaking 1 with Answers
Tác giả: Craven Miles,
Thông tin xuất bản: London : Cambridge University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 85230 Định dạng: PDF
Developing Tactics for Listening
Tác giả: Richards Jack C,
Thông tin xuất bản: USA : Oxford University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 9780194384551
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 85231 Định dạng: PDF
CAE Listening and Speaking Skills Student's Book (Cambridge Cae Skills)
Tác giả: Pye Diana,
Thông tin xuất bản: : Cambridge University Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 0521485339
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 63242 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục