Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 456 kết quả
A Critique of Monetary Policy [electronic resource] : Theory and British Experience
Tác giả: J C R Dow, I D Saville
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.4941
 
Advanced magnetic propulsion systems : UFOs, magnocraft, free energy devices
Tác giả: Jan Pajak
Xuất bản: Dunedin NZ: J Pajak, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.475
 
Intelligent networks : telecommunications solutions for the 1990s
Tác giả: Dimitris N Chorafas, Heinrich Steinmann
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Firefly
Tác giả: Terry Brooks, Terry Brooks cm
Xuất bản: : William Morrow Co, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Man-Kzin wars III
Tác giả: Stephenson Neal, Neal cm Stephenson
Xuất bản: : Riverdale NY Baen Pub c1990, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Dreams of Steel
Tác giả: John Peel, John Peel cm
Xuất bản: : Macmillan, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Cat Who Talked to Ghosts
Tác giả: Jenn Kelly, Jenn Kelly cm
Xuất bản: : Jove, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Servants of Twilight
Tác giả: Poul Anderson, Poul Anderson cm
Xuất bản: : Penguin Group, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Calenhad
Tác giả: Tim Cooke
Xuất bản: : Berkley Pub Group, 1990
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
El Cazador De Jaguares
Tác giả: Lucius Shepar
Xuất bản: : Ediciones Roca, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  863
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục