Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1497 kết quả (0.6499539 giây)
Kathy Acker : Punk Writer (Edition 1)
Thông tin xuất bản: : Routledge , 2020
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9781351585071
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Biodiversity
Tác giả: Sofo Adriano,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9789533077154
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Human-Robot Interaction
Tác giả: Chugo Daisuke,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2010
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9789533070513
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Water Pollution
Tác giả: Balkis Nuray,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9789533079622
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Medicinal Chemistry and Drug Design
Tác giả: Ekinci Deniz,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9789535105138
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New Developments in Biomedical Engineering
Tác giả: Campolo Domenico,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2010
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9789535164135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Amino Acid - New Insights and Roles in Plant and Animal
Tác giả: Md Asaduzzaman,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9789535132417
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Meningoencephalitis - Disease Which Requires Optimal Approach in Emergency Manner
Tác giả: Marina Pana,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9789535134718
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Autism - Paradigms, Recent Research and Clinical Applications
Tác giả: Jane Yip,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9789535130796
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Modelling, Simulation and Optimization
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2010
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9789533070483
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục