Chỉ tìm trong:
Tìm toàn văn
Trang 1 trong 1365 kết quả (0.3438035 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:813.54
Martyr
Tác giả: David. Peter
Thông tin xuất bản: New York :Star Trek
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0743455711
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 15879 Năm XB: 1998 File: PDF
Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới =
Tác giả: Mandino Og
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí MinhTổng hợp Tp.Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 813.54
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 21880 Năm XB: 2009 File:
Hunting the Corrigan's Blood.
Tác giả: Lisle Holly.
Thông tin xuất bản: S. l.Baen Books
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0671877682
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 41176 Năm XB: 02/1997. File: PDF
The ring
Tác giả: Moran Daniel Keys.
Thông tin xuất bản: New York :Doubleday
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0385248164 :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 41186 Năm XB: 1988. File: PDF
A canticle for Leibowitz
Tác giả: Miller Walter M.
Thông tin xuất bản: New York ,Bantam Books
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0553273817
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 41523 Năm XB: 1961 File: PDF
The machine crusade
Tác giả: Herbert Bria
Thông tin xuất bản: London :Hodder & Stoughton
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 034082333X :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 41562 Năm XB: 200 File: PDF
Paradise City
Tác giả: Kenyon Sherrilyn
Thông tin xuất bản: New York City :Love Spell
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0505519690
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 41250 Năm XB: c1994. File: PDF
Tom Clancy's Net force.
Tác giả: Clancy Tom
Thông tin xuất bản: New York :Berkley Books
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0425188132
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 41266 Năm XB: 2003. File: PDF
The shifting realities of Philip K. Dick
Tác giả: Dick Philip K.
Thông tin xuất bản: New York :: Pantheon Books
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0679426442
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 41457 Năm XB: 1995 File: PDF
The book of three
Tác giả: Alexander Lloyd
Thông tin xuất bản: New York :Dell
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0440407028
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 41527 Năm XB: 1978 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục