Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 451 kết quả (0.3437512 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:004.6
Encyclopedia of networking
Tác giả: Feibel Werner
Thông tin xuất bản: San Francisco :Sybex Inc
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0782118291
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 379 Năm XB: 1996 File: PDF
Nhập môn xử lý ảnh số
Tác giả: Lương Mạnh Bá
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 420 Năm XB: 1998
Cisco CCNA exam #640-607 certification guide
Tác giả: Odom Wendell
Thông tin xuất bản: Indianapolis :Cisco
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1587200554
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 6673 Năm XB: 2002 File: PDF
CCNP BCRAN exam certification guide
Tác giả: Brian Morgan
Thông tin xuất bản: Indianapolis :Cisco
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1587200848
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 6975 Năm XB: 2004 File: PDF
Network+ study guide
Tác giả: Groth David
Thông tin xuất bản: San Francico :Sybex
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0782140149
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 6659 Năm XB: 2002 File: PDF
CCDP
Tác giả: Padjen Robert
Thông tin xuất bản: San Francico :Sybex
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0782126391
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 6625 Năm XB: 2000 File: PDF
CCNP
Tác giả: Lammle Todd
Thông tin xuất bản: San Francico :Sybex
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0782127134
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 6633 Năm XB: 2000 File: PDF
CCNP BSCI exam certification guide
Tác giả: Gough Clare
Thông tin xuất bản: Indianapolis :Cisco
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1587200856
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7291 Năm XB: 2004 File: CHM
Âm thanh số - Chuẩn MPEG - 1 Layer III Phân tích và ứng dụng
Tác giả: Lê Thị Nga
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 5784 Năm XB: 2003 File: RAR
Networking essentials plus
Tác giả: Microsoft Corporation
Thông tin xuất bản: Redmond :Microsoft
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 157231902X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 6562 Năm XB: 2000 File: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục