Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2521 kết quả (0.7187918 giây)
Multi-objective Optimization in Computer Networks Using Metaheuristics
Tác giả: Yezid Donoso,
Thông tin xuất bản: : Auerbach Publishers Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0849380847
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18081 Định dạng: PDF
Introduction to Data Networks : PDN, LAN, MAN, WAN, and Wireless Data, Technologies and Systems
Tác giả: Harte Lawrence,
Thông tin xuất bản: ALTHOS : knxb , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0974278734
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8060 Định dạng: CHM
Layer 2 VPN architectures : pseudo-wire emulation
Tác giả: Bokotey Dmitry,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Cisco , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1587051680
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8863 Định dạng: CHM
Data Communications and Networks
Tác giả: Miller David,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0072964049
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
A professional's guide to data communication in a TCP/IP world
Tác giả: Carne E Bryan,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1580539092
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9568 Định dạng: PDF
Content delivery networks : web switching for security, availability, and speed
Tác giả: Hull Scot,
Thông tin xuất bản: New York : OsborneMcGrawHill , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0072190469
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9367 Định dạng: PDF
Nessus Network Auditing
Tác giả: Deraison Renaud,
Thông tin xuất bản: : Syngress Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1931836086
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8875 Định dạng: CHM
Nhập môn xử lý ảnh số
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Network+
Tác giả: Bird Drew,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Que Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0789732548
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9612 Định dạng: CHM
SharePoint User's Guide
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0596009089
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9363 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục