Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 129 kết quả
Maine Policy Review
Tác giả:
Xuất bản: : Margaret Chase Smith Policy Center, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Recoletos Multidisciplinary Research Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Center for Policy Research and Development Studies, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Health Policy Open
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Health Research Policy and Systems
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2003
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Health Policy and Management
Tác giả:
Xuất bản: : Masters Program in Public Health Universitas Sebelas Maret, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
MDM Policy & Practice
Tác giả:
Xuất bản: : SAGE Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Global Health Research and Policy
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The School of Public Policy Publications
Tác giả:
Xuất bản: : University of Calgary, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Health Policy and Management
Tác giả:
Xuất bản: : Kerman University of Medical Sciences, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Pharmaceutical Policy and Practice
Tác giả:
Xuất bản: : Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục