Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2 kết quả
Thực hành hóa hữu cơ dược
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Huỳnh Nguyễn Anh Khoa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Thực hành dược khoa 2
Tác giả: Nguyễn Thị Nguyên Sinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục