Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 153 kết quả (0.3281331 giây)
Dược xã hội : sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Drug Metabolism
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 9781839688799
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Khảo sát tình hình điều trị với Digoxin tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức giai đoạn 01/2021 - 04/2022
Tác giả: Mai Khả Ngọc,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện quận 11 năm 2021
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Drug information : a guide for pharmacists / atrick M. Malone, Karen L. Kier, John E. Stanovich.
Tác giả: Malone Patrick M,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Medical , 2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 0071437916
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 255554 Định dạng: PDF
Ansel's pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems
Tác giả: Allen Loyd V,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer , 2018
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 9781496347282 (paperback)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 255555 Định dạng: PDF
Drug Metabolism, Pharmacokinetics and Bioanalysis
Tác giả: Lee Hye Suk,
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 9783038979166
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fundamentals of early clinical drug development : from synthesis design to formulation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 9780471692782
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Encyclopedia of mind enhancing foods, drugs and nutritional substances
Tác giả: Group David,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 0786441429 (softcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chemistry and pharmacology of naturally occurring bioactive compounds
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 1439891672 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục