Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 51 kết quả
Egyptian Journal of Plant Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Egyptian Society of Plant Breeding, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Crop Breeding and Applied Biotechnology
Tác giả:
Xuất bản: : Brazilian Society of Plant Breeding, 2009
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Electronic Journal of Plant Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Indian Society of Plant Breeders, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Plant Molecular Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Genetics and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Reproduction and Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Plant Phenome Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Wiley, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Horticulturae
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Вавиловский журнал генетики и селекции
Tác giả:
Xuất bản: : Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics The Vavilov Society of Geneticists and Breeders, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Agricultural Science
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Agriculture Merdeka University Surabaya, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục