Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 127 kết quả
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Tác giả:
Xuất bản: : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Advances in Applied Mathematics and Mechanics
Tác giả:
Xuất bản: : International Journal of Advances in Applied Mathematics and Mechanics, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Theoretical and Applied Mechanics
Tác giả:
Xuất bản: : Serbian Society of Mechanics Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts Belgrade, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Applied and Computational Mechanics
Tác giả:
Xuất bản: : University of West Bohemia, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Applied Mechanics
Tác giả:
Xuất bản: : University of Tehran, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Applied fluid mechanics
Tác giả: Robert L Mott, Joseph A Untener
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
Applied Mechanics
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Applied Rheology
Tác giả:
Xuất bản: : De Gruyter, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Theoretical, Computational and Applied Mechanics
Tác giả:
Xuất bản: : INRIA, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Experimental and Applied Mechanics, Volume 6 elektronisk ressurs : Proceedings of the 2011 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics
Tác giả: Tom Proulx
Xuất bản: New York NY: Springer New York, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục