Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Schaum's outline of fluid mechanics [electronic resource]
Tác giả: Merle C Potter, D C Wiggert
Xuất bản: Dubuque Iowa London: McGrawHill Contemporary Learning McGrawHill distributor, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
2,500 Solved Problems in Fluid Mechanics and Hydraulics
Tác giả: Jack Evett
Xuất bản: : McgrawHill, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
Introduction to fluid mechanics
Tác giả: Robert W Fox, Alan T McDonald, Philip J Pritchard
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
Cơ học chất lỏng ứng dụng
Tác giả: Phạm Văn Vĩnh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.106
 
Cơ học chất lỏng ứng dụng và máy thuỷ lực
Tác giả: Phạm Văn Vĩnh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.106
 
Cơ học chất lỏng ứng dụng
Tác giả: Hoàng Văn Quý
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.106
 
Thủy lực cơ sở
Tác giả: Phùng Văn Khương, Phạm Văn Vĩnh, Trần Đình Nghiên
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.106
 
Thủy lực và khí động lực
Tác giả: Hoàng Văn Quý
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.106
 
Cơ học chất lỏng ứng dụng
Tác giả: Lê Danh Liên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.106
 
Fluid mechanics
Tác giả: Pijush K Kundu, Ira M Cohen
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục