Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 472 kết quả (0.3400023 giây)
The Cybernetics Group
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 003.5
ISBN: 9780262082006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The science of the mind
Tác giả: Flanagan Owen J,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 170
ISBN: 0262272792
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Plasticity of development
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 155.234
ISBN: 0262023261
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Philosophy and AI : essays at the interface
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 128.3
ISBN: 0262315955
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pattern recognition by self-organizing neural networks
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 006.4
ISBN: 0262269899
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
An odyssey in learning and perception
Tác giả: Gibson Eleanor J,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 153.7
ISBN: 0262273799
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pattern recognition by self-organizing neural networks
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 006.4
ISBN: 0262269899
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The science of the mind
Tác giả: Flanagan Owen J,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 0262272792
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Plasticity of development
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 155.234
ISBN: 0262269198
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The unity of the self
Tác giả: White Stephen L,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 126
ISBN: 0262286068
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục