Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Tinh hoa văn học Trung Quốc
Tác giả: Hải Nguyễn
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.1
 
Tìm hiểu văn hóa của người Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc
Tác giả: Kim Văn Học, Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.095
 
Cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc từ năm 1978 đến nay : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.40951
 
Đông Chu liệt quốc. tập 1 : tiểu thuyết chương hồi
Tác giả: Phùng Mộng Long, Cao Xuân Huy, Nguyễn Đỗ Mục
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Đông Chu liệt Quốc. tập 2 : tiểu thuyết chương hồi
Tác giả: Phùng Mộng Long, Cao Xuân Huy, Nguyễn Đỗ Mục
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Trăm năm cô đơn
Tác giả: Garcia Marquez Gabriel, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Trung Đức, Phạm Đình Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  863.64
 
Hồn quê xứ Vạn
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Võ Khoa Châu
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Những lời ca của người Kinh : Sưu tầm ở Kinh Đảo, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châm, Tô Duy Phương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc
Tác giả: Phan Thị Thu Hiền, Đoàn Lê Giang, Jeon Hye Kyung, Lý Xuân Chung, Nguyễn Thị Bích Hải, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Trung Hiệp, Bae Yang Soo, Trần Thị Bích Phượng, Vũ Thị Thanh Tâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.7
 
1

Truy cập nhanh danh mục