Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Giáo trình kế toán tài chính. phần 5
Tác giả: Bùi Văn Dương, Đặng Ngọc Vàng, Dương Thị Mai Hà Trâm, Hà Xuân Thạch
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  657.48
 
Giáo trình kế toán tài chính sử dụng cho các lớp không chuyên ngành kế toán
Tác giả: Bùi Văn Dương, Dương Thị Mai Hà Trâm, Hà Xuân Thạch, Nguyễn Kim Cúc
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  657.48
 
Kế toán tài chính phần 1
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.48
 
Kế toán tài chính phần 2
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.48
 
Kế toán tài chính phần 4
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.48
 
Kế toán tài chính . Phần 3
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tài chính . Phần 3
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tài chính phần 3
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.48
 
Kế toán tài chính phần 1
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm, Trần Văn Tùng, Trịnh Xuân Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.48
 
Kế toán tài chính phần 2
Tác giả: Trần Văn Tùng, Dương Thị Mai Hà Trâm, Trịnh Xuân Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.48
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục