Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4 kết quả
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp Quân Đội - chi nhánh Thủ Đức
Tác giả: Ngô Ngọc Nguyên Thảo, Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Trần Minh Chiến, Trần Văn Thông, Triệu Hữu Thắng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Phân tích khái quát báo cáo tài chính của công ty tnhh thương mại xây dựng Tấn Dương
Tác giả: Dương Yến Nhi, Lương Gia Bảo, Nguyễn Phúc Khoa, Nguyễn Thanh Hào, Nguyễn Thị Ngọc Hương, Nguyễn Triều Vinh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  657.3
 
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp quân đội - chi nhánh Thủ Đức
Tác giả: Trần Văn Thông, Ngô Ngọc Nguyên Thảo, Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Trần Minh Chiến, Triệu Hữu Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  332.10688
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng TMCP p...
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Thị Linh Chi, Phan Lê Mỹ Duyên, Trần Đình Ngọc Hưng, Võ Tường Oanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
1

Truy cập nhanh danh mục