Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 240 kết quả
Dân ca Gia Rai (song ngữ Gia Rai - Việt)
Tác giả: Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Dân Tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian làng nghề Kiêu Kỵ
Tác giả: Nguyễn Quang Lê
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Chải chuốt vẻ lịch lãm (beauty salon dành cho nam giới)
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Men magazine club
Tác giả: Nguyễn Quang Huy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Khảo cứu văn hóa dân gian làng cổ Đông Phù
Tác giả: Nguyễn Quang Lê
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Nhựa đường và các loại mặt đường nhựa
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.85
 
Văn hóa ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Quang Lê
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109
 
Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Quang Thu
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.155
 
Quản trị tài chính căn bản
Tác giả: Nguyễn Quang Thu
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Quan hệ Việt Nam-Ucraina thực trạng và triển vọng
Tác giả: Nguyễn Quang Thuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327
 

Truy cập nhanh danh mục