Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 280 kết quả (0.3444348 giây)
Fundamentals of corporate finance
Tác giả: Ross Stephen A,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2022
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 9781265553609
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 222154 Định dạng: PDF
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp may 3/2
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2175 Định dạng: PDF
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ
Tác giả: Vũ Hùng,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2180 Định dạng: PDF
Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty GOVIMEX
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2188 Định dạng: PDF
Tài chính doanh nghiệp : Giáo trình
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích tài chính trong các công ty cổ phần ở Việt Nam
Thông tin xuất bản: : Tài Chính , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tài chính doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: TpHCM : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9979 Định dạng: PDF
Tài chính doanh nghiệp hiện đại
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10018 Định dạng: PDF
Giáo trình tài chính doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục