Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 82 kết quả (0.2499539 giây)
The Illusion of Risk Control: What Does it Take to Live With Uncertainty?
Tác giả: Gilles Motet,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 9783319329383
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Risk Management
Tác giả: Sarfraz Muddassar,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 9781839689055
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Quản trị rủi ro và khủng hoảng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Essentials of treasury and cash management
Thông tin xuất bản: NJ : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 0471208752
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6696 Định dạng: CHM
A short course in international payments : how to use letters of credit, D/P and D/A terms, prepayment, credit, and cybe...
Thông tin xuất bản: Novato : World Trade , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 188507364X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6760 Định dạng: CHM
Enterprise risk management : from incentives to controls
Tác giả: Lam James,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 0471430005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý khủng hoảng = Crisis Management
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại thương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
How to Manage Profit and Cash Flow : Mining the Numbers for Gold
Tác giả: Tracy John A,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley Son , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 0471649953
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Managing the risks of payment systems
Tác giả: Paul S Turner,
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley and Sons Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 0471328480
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục