Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 88 kết quả
Risk management and capital adequacy [electronic resource]
Tác giả: Reto R Gallati
Xuất bản: New York London: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Quang Thu
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.155
 
Quản trị rủi ro tài chính = Financial risk management
Tác giả: Hồ Quốc Tuấn, Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trần Ngọc Thơ
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế TpHCM, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.155
 
Risk management and value : valuation and asset pricing
Tác giả: Jean-Mich Sahut, Jean-Luc Prigent, Mondh Bellalah
Xuất bản: Singapore: World Scientific Publishing Co, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Quang Thu
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.155
 
Quản trị rủi ro tài chính : lý thuyết-bài tập và bài giải
Tác giả: Nguyễn Minh Kiều
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.155
 
Management des risques : inclus secteurs banque et assurance
Tác giả: Pascal Kerebel
Xuất bản: Paris: Eyrolles dOrganisation, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
Đánh giá ảnh hưởng các yếu tố rủi ro tới hiệu quả tài chính của dự án đầu tư xây dựng căn hộ thương mại khu tp. HCM bằng...
Tác giả: Huỳnh Lê Vân Trà, Lưu Trường Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát rủi ro doanh nghiệp sản xuất-chế biến gỗ tỉnh Bình Dương
Tác giả: Huỳnh Văn Thạch, Trần Văn Thạch
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
Quản trị rủi ro và khủng hoảng
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.155
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục