Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 49 kết quả
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cáp Sài Gòn (SCC)
Tác giả: Cao Thị Tâm, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá bất động sản nhà đất để ở tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.6324
 
Phân tích tình hình tài chính và dự báo tài chính bằng phương pháp hồi quy tuyến tính tại Công ty TNHH bao bì Hoàng Việt...
Tác giả: Trần Anh Tiên, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Một số giải pháp để hoàn thiện hoạt động phân phối trong phối thức marketing-mix tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thà...
Tác giả: Trần Thanh Mai, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển chất lượng dịch vụ logistics tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại ...
Tác giả: Đỗ Đức Anh, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.7
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất tại tỉnh Đăk Lăk
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  333.332
 
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty TNHH MTV Viễn Đông
Tác giả: Lê Vũ Trúc Linh, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
Phân tích, đánh giá và các giải pháp hoàn thiện hoạt động vốn bằng tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Thương mại cổ phần,...
Tác giả: Đinh Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục