Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Thiết kế chung cư Nguyễn Đình Chiểu
Tác giả: Nguyễn Thành An, Nguyễn Việt Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thi công nhà cao tầng
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.383
 
Hướng dẫn thiết kế thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 
Đồ án kỹ thuật thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 
Đồ án tổng hợp kỹ thuật thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 
Đồ án kỹ thuật thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624
 
Thi công nhà cao tầng
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.383
 
Đồ án kỹ thuật thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  624
 
Kỹ thuật thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Lương Toàn Hiệp, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 
1

Truy cập nhanh danh mục