Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Giáo trình Công pháp quốc tế. Quyển 1
Tác giả: Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng đức, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341
 
Giáo trình Công pháp quốc tế. Quyển 1
Tác giả: Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng đức, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341
 
Giáo trình Công pháp quốc tế . Quyển 2
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Nguyễn Thị Vân Huyền, Trần Thăng Long, Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  341
 
Giáo trình công pháp quốc tế. Quyển 1
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Nguyễn Thị Vân Huyền, Trần Thăng Long, Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  341
 
Giáo trình Công pháp quốc tế . Quyển 2
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Nguyễn Thị Vân Huyền, Trần Thăng Long, Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2022
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341
 
Giáo trình công pháp quốc tế. Quyển 1
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Nguyễn Thị Vân Huyền, Trần Thăng Long, Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2022
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341
 
1

Truy cập nhanh danh mục