Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 78 kết quả
Văn bản luật quốc tế phục vụ học tập, nghiên cứu môn giải quyết tranh chấp quốc tế
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  341
 
Luật quốc tế
Tác giả: Ngô Hữu Phước
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc GiaSự thật, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  341
 
The rights of strangers : theories of international hospitality, the global community, and political justice since Vitor...
Tác giả: Georg Cavallar
Xuất bản: Aldershot Hants England Burlington Vt: Ashgate, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341
 
Giáo trình luật quốc tế
Tác giả: Đỗ Mạnh Hồng, Hoàng Ly Anh, Hoàng Phước Hiệp, Lê Mai Anh, Vũ Đức Long
Xuất bản: Hà Nội: Công an Nhân dân, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341
 
Giáo trình Luật Quốc tế
Tác giả: Đoàn Năng, Hoàng Phước Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  341
 
So sánh các đạo luật quốc tịch của một số nước Đông Nam Á ( Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan,Việt Nam, Singapore)
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: Đoàn Thanh Niên, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  341
 
Luật quốc tế : Sách chuyên khảo
Tác giả: Ngô Hữu Phước
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341
 
International law
Tác giả: Malcolm N Shaw
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341
 
The politics of international law
Tác giả: Christian Reus-Smit
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341
 
The World of the Seafarer [electronic resource] : Qualitative Accounts of Working in the Global Shipping Industry
Tác giả: Victor Oyaro Gekara, Helen Sampson
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  341
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục