Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Mo kể chuyện đẻ đất đẻ nước
Tác giả: Đinh Văn Ân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Mo Voái
Tác giả: Đinh Văn Ân
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Một số tục lệ cổ của dòng họ Đinh Văn : Ở xã Mường Thải, Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
Tác giả: Đinh Văn Ân
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Dân tộc, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  392.09597
 
Việc ăn uống của người Mường Tất
Tác giả: Đinh Văn Ân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Mo Tha Khả Lêng Plời
Tác giả: Đinh Xuân Hạnh, Đinh Văn Ân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  393.09597
 
Thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi Việt Nam gia nhập WTO kết quả điều tra 140 doanh nghiệp có vốn đầu tư nướ...
Tác giả: Đinh Văn Ân, Nguyễn Thị Tuệ Anh
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.673
 
Đang - Dân ca Mường
Tác giả: Đinh Văn Ân, Đinh Văn Phùng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1

Truy cập nhanh danh mục