Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 65 kết quả
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Lê Đình Thái
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  339
 
Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty Thảo Nguyên Xanh
Tác giả: Lê Đình Thái
Xuất bản: TPHCM: HUTECH,
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Quản trị sản xuất
Tác giả: Lê Đình Thái
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Lê Đình Thái
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  339
 
Quản trị rủi ro
Tác giả: Lê Đình Thái
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Lê Đình Thái
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  339
 
Quản trị sản xuất
Tác giả: Lê Đình Thái
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Lê Đình Thái
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  339
 
Quản trị rủi ro
Tác giả: Lê Đình Thái
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Lê Đình Thái
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  339
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục