Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 90 kết quả (0.3905714 giây)
The Rational expectations revolution : readings from the front line
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1994
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 0262279843
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Kinh tế học vĩ mô :dùng trong các trường ĐH , Cao Đẳng khối kinh tế
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1997
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Kinh tế học vĩ mô
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1995
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Kinh tế vĩ mô : Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm
Tác giả: Nguyễn Như Ý,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1998
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Macroeconomics
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 1997
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Kinh tế vĩ mô phân tích
Tác giả: Phạm Chung,
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nguyên lý kinh tế học vĩ mô
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Kinh tế học vĩ mô : giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối ngành kinh tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2005
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế học vĩ mô
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Macro Economics
Thông tin xuất bản: : WW Norton Co , 1996
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 393968359
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục