Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Con gà, con vịt và con lợn trong văn hóa của người Giáy Lào Cai
Tác giả: Sần Cháng, Lê Thành Nam
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Tri thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của người La Hủ ở Lai Châu
Tác giả: Lê Thành Nam, Tẩn Lao U
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa ẩm thực của người Dao Khâu ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Tác giả: Lê Thành Nam, Tẩn Kim Phu
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty Kim Oanh
Tác giả: Lê Thành Nam, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Dân ca và truyện kể dân gian của người Thu Lao ở Lào Cai
Tác giả: Trần Hữu Sơn, Vàng Sín Phìn, Đinh Thị Hồng Thơm, Lê Thành Nam
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Phong tục sinh đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh của người Dao Tuyển : xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Tác giả: Lê Thành Nam, Bàn Văn Yên, Đặng Văn Dồn, Triệu Văn Quẩy
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  392.109597
 
Tín ngưỡng Then Giáy ở Lào Cai
Tác giả: Sần Chán, Lê Thành Nam, Phan Chí Cường, Trần Đức Toàn
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Văn hóa dân gian dân tộc Mảng
Tác giả: Bùi Quốc Khánh, Đặng Thị Oanh, Hải Yến, Lê Thành Nam, Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Minh Tú, Trần Hữu Sơn, Vũ Văn Cương
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
1

Truy cập nhanh danh mục