Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm điện trong ngành công nghiệp sản xuất bia
Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuân, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.26
 
Quản trị chiến lược
Tác giả: Hoàng Văn Hải, Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Trúc Lê
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Quản trị chiến lược
Tác giả: Hoàng Văn Hải, Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Trúc Lê
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời để sấy các sản phẩm nông nghiệp tại TP. HCM
Tác giả: Lê Trường Quí, Hồ Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Tuân
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Từ điển Kinh tế kinh doanh Anh-Việt : có giải thích
Tác giả: Nguyễn Đức Dỵ, Nguyễn Khắc Minh, Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Bích
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  330.03
 
Nghiên cứu ứng dụng thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời trong sấy nông sản tại TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Gia Luân, Cao Trung Hiếu, Hoàng Minh Tâm, Nguyễn Mạnh Tuân
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
1

Truy cập nhanh danh mục