Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Hoàn thiện chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Hương biển
Tác giả: Nguyễn Phước Hậu, Đặng Thanh Vũ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Động cơ cơ bản : Sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống động cơ ở các phương tiện vận chuyển, xe tả...
Tác giả: Lưu Văn Hy, Chung Thế Quang, Nguyễn Phước Hậu
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4
 
Kỹ thuật hàn
Tác giả: Đỗ Tấn Dân, Lưu Văn Hy, Nguyễn Phước Hậu
Xuất bản: TpHCM: Giao Thông Vận Tải, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  671.52
 
Động cơ cơ bản : sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống động cơ ở các phương tiện vận chuyển, xe tả...
Tác giả: Chung Thế Quang, Huỳnh Kinh Ngân, Lưu Văn Hy, Nguyễn Phước Hậu
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4
 
Động cơ nâng cao : sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống động cơ ở các phương tiện vận chuyển, xe ...
Tác giả: Chung Thế Quang, Huỳnh Kim Ngân, Lưu Văn Hy, Nguyễn Phước Hậu
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4
 
Nhiên liệu, dầu nhờn và chất tải nhiệt
Tác giả: Chung Thế Quang, Đỗ Tấn Dân, Huỳnh Kim Ngân, Lưu Văn Hy, Nguyễn Phước Hậu
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2538
 
Hệ thống truyền lực : Sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống động cơ ở các phương tiện vận chuyển, ...
Tác giả: Chung Thế Quang, Đỗ Tấn Dân, Huỳnh Kim Ngân, Lưu Văn Hy, Nguyễn Phước Hậu
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.244
 
1

Truy cập nhanh danh mục