Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.633556 giây)
Fuel Field Manual
Tác giả: Peyton Kim B,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2002
Ký hiệu phân loại: 629.2538
ISBN: 0071387862
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9306 Định dạng: RAR
Giáo trình công nghệ ô tô phần nhiên liệu : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2011
Ký hiệu phân loại: 629.2538
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nhiên liệu, dầu nhờn và chất tải nhiệt
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2004
Ký hiệu phân loại: 629.2538
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158934 Định dạng: PDF
Flow and combustion in reciprocating engines
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.2538
ISBN: 9783540641421
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107977 Định dạng: PDF
From the fryer to the fuel tank : the complete guide to using vegetable oil as an alternative fuel
Tác giả: Tickell Joshua,
Thông tin xuất bản: Sarasota FL : Green Teach Pub , 1999
Ký hiệu phân loại: 629.2538
ISBN: 0966461614
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48576 Định dạng: PDF
Future automotive fuels and energy
Tác giả: Morey Bruce,
Ký hiệu phân loại: 629.2538
ISBN: 9780768080322
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Alternative fuels : transportation fuels for today and tomorrow
Ký hiệu phân loại: 629.2538
ISBN: 9780768070491
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fuel/engine interactions
Tác giả: Kalghatgi G T,
Ký hiệu phân loại: 629.2538
ISBN: 9780768080438
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Alternative diesel fuels
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.2538
ISBN: 9780768096149
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục