Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Giáo trình công nghệ ô tô phần nhiên liệu : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề
Tác giả: Hoàng Văn Ba, Hoàng Văn Thông, Nguyễn Đức Nam, Phạm Tố Như, Vũ Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.2538
 
Fuel Field Manual
Tác giả: Kim B Peyton
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  629.2538
 
From the fryer to the fuel tank : the complete guide to using vegetable oil as an alternative fuel
Tác giả: Joshua Tickell, Kaia Tickell
Xuất bản: Sarasota FL: Green Teach Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2538
 
Flow and combustion in reciprocating engines
Tác giả: Constantine Arcoumanis, T Kamimoto
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2538
 
Nhiên liệu, dầu nhờn và chất tải nhiệt
Tác giả: Chung Thế Quang, Đỗ Tấn Dân, Huỳnh Kim Ngân, Lưu Văn Hy, Nguyễn Phước Hậu
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2538
 
Fuel/engine interactions
Tác giả: G T Kalghatgi
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2538
 
Future automotive fuels and energy
Tác giả: Bruce Morey
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2538
 
Alternative fuels : transportation fuels for today and tomorrow
Tác giả: Richard L Bechtold
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2538
 
Alternative diesel fuels
Tác giả:
Xuất bản: Warrendale Pennsylvania: Society of Automotive Engineers, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2538
 
1

Truy cập nhanh danh mục