Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Làng xã tỉnh Bắc Ninh. tập 2
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Công nghệ khí sinh học : hướng dẫn xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, sử dụng toàn diện khí sinh học và bã thải
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.776
 
Tìm hiểu văn hóa dân gian ở làng Ngọc Trì
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Chuyện vui ngày thường
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Làng xã tỉnh Bắc Ninh
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Một số nghi lễ, hội thi, trò diễn dân gian và phong tục tập quán có liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành Hoàng làng ở Bắc ...
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Sấn Khấu, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Tìm hiểu tục bầu hậu, gửi giỗ ở Bắc Ninh qua tư liệu văn bia
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian làng Xuân hội : tìm hiểu và giới thiệu
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Sự thay đổi thói quen của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Lý thuyết kinh tế và công nghiệp xây dựng
Tác giả: Patricia M Hillebrandt, Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Thu Minh, Trần Trịnh Tường
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.47624
 
1

Truy cập nhanh danh mục