Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới
Tác giả: Nguyễn Thị Trường Giang
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc GiaSự thật, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.9097
 
Báo mạng điện tử những vấn đề cơ bản : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Thị Trường Giang
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.172
 
Giáo trình lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử
Tác giả: Nguyễn Thị Trường Giang
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia Sự thật, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.172
 
Tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử : sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Thị Trường Giang,
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia Sự thật, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.172
 
Giáo trình tác phẩm báo mạng điện tử
Tác giả: Nguyễn Thị Trường Giang
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.172
 
Báo mạng điện tử đặc trưng và phương pháp sáng tạo
Tác giả: Nguyễn Trí Nhiệm, Nguyễn Thị Trường Giang
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia Sự Thật, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.172
 
Báo chí và truyền thông đa phương tiện : sách chuyên khảo
Tác giả: Đinh Hồng Ánh, Nguyễn Thị Trường Giang
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070
 
Giáo trình lịch sử báo chí . Tập 1
Tác giả: Nguyễn Thị Trường Giang, Nguyễn Thùy Vân Anh, Phạm Thị Thanh Tịnh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.9
 
Quản lý tòa soạn hội tụ
Tác giả: Đinh Hồng Anh, Đinh Thị Xuân Hòa, Ngô Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Trường Giang, Trần Thị Phương Lan, Trương Hoài Trâm, Võ Thị Như Hằng, Vũ Tuấn Anh
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2023
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.23068
 
1

Truy cập nhanh danh mục