Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Tân giáo trình Hán ngữ. tập 3
Tác giả: Lê Khắc Kiều Lục, Trương Văn Giới
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
301 câu đàm thoại tiếng Hoa
Tác giả: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lực
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
Tân giáo trình Hán ngữ. tập 2
Tác giả: Lê Khắc Kiều Lục, Trương Văn Giới
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
Tân giáo trình Hán ngữ. tập 1
Tác giả: Lê Khắc Kiều Lục, Trương Văn Giới
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
Tân giáo trình Hán ngữ. tập 2
Tác giả: Lê Khắc Kiều Lục, Trương Văn Giới
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
Hướng dẫn tập viết chữ Hán : Biên soạn theo bộ giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa
Tác giả: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Xã Hội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Tiếng Hoa dùng trong du lịch
Tác giả: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802491
 
Bài tập luyện dịch Việt Hoa : biên soạn theo giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa
Tác giả: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.18
 
Sổ tay người học tiếng Hoa
Tác giả: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.18
 
Từ điển Hán - Việt hiện đại
Tác giả: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục
Xuất bản: TPHCM: Nhà Xuất Bản Khoa Học xã Hội, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  495.1395922
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục