Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.6562512 giây)
Hán Văn giáo khoa thư
Tác giả: Võ Như Nguyệt,
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng , 2016
Ký hiệu phân loại: 495.181
ISBN: 9786048413613
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Thành ngữ Trung Việt thông dụng
Tác giả: Phương Linh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí , 2019
Ký hiệu phân loại: 495.181
ISBN: 9786048835156
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Hướng dẫn tập viết chữ Hán : Biên soạn theo bộ giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Xã Hội , 2018
Ký hiệu phân loại: 495.181
ISBN: 9786049449888
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
现代汉语词汇教程
Tác giả: 符 淮青,
Thông tin xuất bản: China : 北京大学出版社 , 2004
Ký hiệu phân loại: 495.181
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 121880 Định dạng: PDF
Sổ tay từ vựng HSK - TOCFL : HSK cấp 1-2-3-4 TOCFL Band A
Ký hiệu phân loại: 495.181
ISBN: 9786045888704
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Nâng cao vốn từ vựng tiếng Trung theo chủ đề bằng hình ảnh
Tác giả: Phương Dung,
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng , 2019
Ký hiệu phân loại: 495.181
ISBN: 9786048440633
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Cùng tôi học tiếng Hán : Giáo trình chữ Hán (1)
Tác giả: Trần Di,
Ký hiệu phân loại: 495.181
ISBN: 9786046272281
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Thành ngữ Trung Việt thông dụng
Tác giả: Phương Linh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.181
ISBN: 9786048835156
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Thần tốc tập viết chữ Hán
Tác giả: Phương Linh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.181
ISBN: 9786048835255 :
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Tập viết 300 chữ Hán thông dụng
Tác giả: Phương Linh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.181
ISBN: 9786048841973 :
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục