Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Hán Văn giáo khoa thư
Tác giả: Võ Như Nguyệt, Nguyễn Hồng Giao, Nguyễn Minh Tiến
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Cùng tôi học tiếng Hán : Giáo trình chữ Hán (1)
Tác giả: Trần Di
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Tập viết 300 chữ Hán thông dụng
Tác giả: Phương Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Thần tốc tập viết chữ Hán
Tác giả: Phương Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
现代汉语词汇教程
Tác giả: 符 淮青
Xuất bản: China: 北京大学出版社, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.181
 
Thành ngữ Trung Việt thông dụng
Tác giả: Phương Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Hướng dẫn tập viết chữ Hán : Biên soạn theo bộ giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa
Tác giả: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Xã Hội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Học chữ Hán chuẩn. Tập 1 = Learning Mandarin Chinese characters Vol 1
Tác giả: Yi Ren, Đoàn Hữu Sơn, Lê Đình Luân, Trần Lâm
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Nâng cao vốn từ vựng tiếng Trung theo chủ đề bằng hình ảnh
Tác giả: Phương Dung
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Sổ tay từ vựng HSK - TOCFL : HSK cấp 1-2-3-4 TOCFL Band A
Tác giả: cTrương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục, Nguyễn Thị Hạnh
Xuất bản: TP HCM: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục