Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.0199967 giây)
古代漢語(修訂本)上冊. volume 1
Tác giả: 徐宗才
China: Beijing Language and Culture University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 495.18
 
古代漢語(修訂本)下冊
Tác giả: 徐宗才
China: Beijing Language and Culture University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 495.18
 
Giáo trình Hán ngữ Boya : Trung Cấp 2. Tập 1
Tác giả: Lý Hiểu Kỳ
Hà Nội: Hồng Đức, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.18
 
汉语阅读教程.第1册
Tác giả: 彭志平编著
China: 北京语言大学出版社, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 495.18
 
Giáo trình Hán ngữ Boya : Sơ Cấp Sách bài tập kèm đáp án. Tập 2
Tác giả: Lý Hiểu Kỳ
Hà Nội: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.18
 
汉语阅读教程.第 2册
Tác giả: 彭志平编著
China: 北京语言大学出版社, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 495.18
 
汉语阅读教程.第 3册
Tác giả: 彭志平编著
: 北京语言大学出版社, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 495.18
 
Giáo trình Hán ngữ Boya : Sơ Cấp Sách bài tập kèm đáp án. Tập 1
Tác giả: Lý Hiểu Kỳ
Hà Nội: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.18
 
A practical course of Chinese - English translation
Tác giả: Tan Yun Jie Shen Jin Hua Zhu
China: Hunan University Press Pub, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 495.18
 
Đọc và viết tiếng Hoa chữ giản thể
Tác giả: Gia Việt
Hà Nội: Dân trí, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.18
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục