Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Tự điển Hán Việt : Hán ngữ cổ đại và hiện đại
Tác giả: Trần Văn Chánh
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  495.1395922
 
Hán Việt : Từ điển giản yếu
Tác giả: Đào Duy Anh, Phan Bội Châu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  495.1395922
 
Từ điển chủ điểm Hán - Việt hiện đại
Tác giả: Giáp Văn Cường, Lê Huy Thìn, Phạm Thanh Hằng, Trương Văn Giới
Xuất bản: TPHCM: Nhà Xuất Bản Khoa Học xã Hội, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  495.1395922
 
Từ điển Hoa - Việt : Thông dụng
Tác giả: Khổng Đức, Long Cương
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  495.1395922
 
Từ điển Hán - Việt hiện đại
Tác giả: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục
Xuất bản: TPHCM: Nhà Xuất Bản Khoa Học xã Hội, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  495.1395922
 
Từ điển Hán Việt - Việt Hán hiện đại
Tác giả: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội Khoa Học xã Hội, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  495.1395922
 
Hán - Việt tự điển
Tác giả: Thiều Chửu
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  495.1395922
 
Hán Việt thành ngữ cố sự
Tác giả: Hoàng Xuân Chỉnh, Huỳnh Vĩnh Phúc
Xuất bản: TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2022
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1395922
 
1

Truy cập nhanh danh mục