Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Ca dao Tây Nam Bộ dưới góc nhìn thể loại
Tác giả: Trần Minh Thương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Chuyện ăn uống của người bình dân Sóc Trăng, nhìn từ góc độ văn hóa dân gian
Tác giả: Trần Minh Thương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Văn hóa dân gian phi vật thể huyện Ngã Năm - Sóc Trăng
Tác giả: Trần Minh Thương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Đặc điểm văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ
Tác giả: Trần Minh Thương
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Văn hóa dân gian phi vật thể của người Khơ Me ở Sóc Trăng
Tác giả: Trần Minh Thương
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Trò chơi dân gian ở Sóc Trăng
Tác giả: Trần Minh Thương
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian Khmer miệt Ba Thắc - Hậu Giang
Tác giả: Trần Minh Thương
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Câu đố thai ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng dưới góc nhìn thi pháp thể loại
Tác giả: Trần Minh Thương, Trần Phỏng Diểu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Đặc trưng bánh dân gian Nam Bộ
Tác giả: Trần Minh Thương, Trần Phỏng Diều
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Động vật hoang dã dưới góc nhìn văn hóa dân gian của người miền Tây Nam Bộ
Tác giả: Trần Minh Thương, Bùi Túy Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục