Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.343752 giây)
Market engineering. A structured design process for electronic markets
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2007
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783866440654
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục