Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.4844319 giây)
Antibiotics and antibiotic resistance in the environment
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 9781138028395
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 104833 Định dạng: PDF
Chapter Ferroelectric Field Effect Control of Magnetism in Multiferroic Heterostructures
Tác giả: Vaz Carlos A F,
Thông tin xuất bản: : InTechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 20401
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Logistics systems analysis
Tác giả: Daganzo Carlos,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.40301
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 121845 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục