Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.2999471 giây)
Emerging Contaminants
Tác giả: Nuro Aurel,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 9781839624186
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Microplastic in the Environment: Pattern and Process
Tác giả: Bank Michael S,
Thông tin xuất bản: Cham Switzerland : Springer Nature , 2022
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 9783030786274
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Global Carbon Pricing : The Path to Climate Cooperation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge MA : MIT Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 9780262036269
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Communicating Climate Change : A Guide for Educators
Tác giả: Armstrong Anne K,
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 9781501730795
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Persistent Organic Pollutants (POPs) : Monitoring, Impact and Treatment
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2022
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 9781839682063
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Biến đổi khí hậu : Một thời đại mới trên trái đất = Le changement climatique : Une nouvelle ère sur la Terre
Tác giả: Sciama Yves,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : Trẻ , 2010
Ký hiệu phân loại: 363.738
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Global warming for dummies [electronic resource]
Tác giả: May Elizabeth,
Thông tin xuất bản: Mississauga Ont : John Wiley Sons Canada , 2009
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 0470840986
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 76754 Định dạng: PDF
Encyclopedia of global warming and climate change
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks CA : SAGE , 2008
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 9781412958783
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 80046 Định dạng: PDF
Field notes from a catastrophe : man, nature, and climate change
Tác giả: Kolbert Elizabeth,
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 1596911255
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 86312 Định dạng: PDF
Cool it : the skeptical environmentalist's guide to global warming
Tác giả: Lomborg Bjørn,
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A Knopf , 2007
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 0307266923
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 87030 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục