Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 48 kết quả (0.7031316 giây)
Biến đổi khí hậu : Một thời đại mới trên trái đất = Le changement climatique : Une nouvelle ère sur la Terre
Tác giả: Sciama Yves,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : Trẻ , 2010
Ký hiệu phân loại: 363.738
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Field notes from a catastrophe : man, nature, and climate change
Tác giả: Kolbert Elizabeth,
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 1596911255
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 86312 Định dạng: PDF
Nghiên cứu đánh giá, xác định phạm vi mức độ nhiễm mặn, đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng nhiễm mặn nước mặt, n...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 363.738
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Antibiotics and antibiotic resistance in the environment
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 9781138028395
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 104833 Định dạng: PDF
Economics and the challenge of global warming
Tác giả: Pearson Charles S,
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 1107011515
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 101774 Định dạng: PDF
Global warming for dummies [electronic resource]
Tác giả: May Elizabeth,
Thông tin xuất bản: Mississauga Ont : John Wiley Sons Canada , 2009
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 0470840986
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 76754 Định dạng: PDF
Encyclopedia of global warming and climate change
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks CA : SAGE , 2008
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 9781412958783
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 80046 Định dạng: PDF
The case for a carbon tax : getting past our hang-ups to effective climate policy
Tác giả: Hsu ShiLing,
Thông tin xuất bản: Washington : Island Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 1597265314
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 113143 Định dạng: PDF
The design of climate policy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 0262073021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 97601 Định dạng: PDF
Cool it : the skeptical environmentalist's guide to global warming
Tác giả: Lomborg Bjørn,
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A Knopf , 2007
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 0307266923
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 87030 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục