Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 52 kết quả
Poisoned for pennies : The economics of toxics and precaution
Tác giả: Frank Ackerman
Xuất bản: Washington: Island Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.738
 
Field notes from a catastrophe : man, nature, and climate change
Tác giả: Elizabeth Kolbert
Xuất bản: New York: Bloomsbury Pub Distributed to the trade by Holtzbrinck Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.738
 
Cool it : the skeptical environmentalist's guide to global warming
Tác giả: Bjørn Lomborg
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.738
 
Encyclopedia of global warming and climate change
Tác giả: S George Philander
Xuất bản: Thousand Oaks CA: SAGE, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.738
 
Global warming for dummies [electronic resource]
Tác giả: Elizabeth May, Zoe Caron
Xuất bản: Mississauga Ont: John Wiley Sons Canada, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.738
 
Nghiên cứu đánh giá, xác định phạm vi mức độ nhiễm mặn, đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng nhiễm mặn nước mặt, n...
Tác giả: Nguyễn Quốc Đàm, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.738
 
Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm họa của toàn cầu
Tác giả: Lê Huy Bá, Nguyễn Đức An, Nguyễn Thi Phú
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.738
 
The design of climate policy
Tác giả: R Guesnerie, Henry Tulkens
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.738
 
Local climate action planning
Tác giả: Michael R Boswell, Adrienne I Greve, Tammy L Seale
Xuất bản: Washington: Island Press, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.738
 
Những giải pháp tiện lợi giải quyết thực tế phiền phức : Cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để hiải quyết vấn đề biến đổ...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Ngân Hàng thế giới, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.738
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục