Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Pyrrhic Progress : The History of Antibiotics in Anglo-American Food Production
Tác giả: Claas Kirchhelle, Rina D Apple, Rina D Apple, Janet Golden, Janet Golden
Xuất bản: New Brunswick: Rutgers University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  615.7922
 
Antimicrobial stewardship : principles and practice
Tác giả: Kerry LaPlante
Xuất bản: Wallingford Oxfordshire Boston MA: CABI, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.7922
 
Antibiotic drug resistance
Tác giả: Jose-Luis Capelo-Martinez, Gilberto Igrejas
Xuất bản: New Jersey: John Wiley, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.7922
 
Antimicrobial stewardship : principles and practice
Tác giả: Cheston B Cunha, Kerry LaPlante, Haley J Morrill, Eleftherios Mylonakis, Louis B Rice
Xuất bản: Wallingford Oxfordshire UK: CABI, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.7922
 
Low-dose antibiotics: current status and outlook for the future
Tác giả: Robert Paul Hunter, Carlos F Amabile-Cuevas, Joshua D Nosanchuk, Jun Lin, Rustam Aminov
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  615.7922
 
Concepts, Compounds and the Alternatives of Antibacterials
Tác giả: Varaprasad Bobbarala, Varaprasad Bobbarala
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  615.7922
 
Hướng dẫn các sử dụng kháng sinh và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn
Tác giả: Quý Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.7922
 
Antimicrobial stewardship : principles and practice
Tác giả: Kerry LaPlante
Xuất bản: Wallingford Oxfordshire Boston MA: CABI, 2017
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  615.7922
 
1

Truy cập nhanh danh mục