Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.1500135 giây)
Buzz marketing with blogs for dummies
Tác giả: Gardner Susannah,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.800285
ISBN: 076458457X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34659 Định dạng: PDF
Blogging for dummies
Tác giả: Gardner Susannah,
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 047056556X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40690 Định dạng: PDF
Blogging for dummies, 2nd edition [electronic resource]
Tác giả: Gardner Susannah,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 9780470230176
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76781 Định dạng: PDF
Blogging for dummies
Tác giả: Gardner Susannah,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.752
ISBN: 047056556X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 97599 Định dạng: PDF
Blogging for dummies
Tác giả: Gardner Susannah,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons Inc , 2012
Ký hiệu phân loại: 006.752
ISBN: 1118151941
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 103447 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục