Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.2031212 giây)
The hidden reality : parallel universes and the deep laws of the cosmos [downloadable e-book]
Tác giả: Greene B,
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A Knopf , 2011
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 0307595250
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 79357 Định dạng: PDF
The hidden reality [ressource électronique] : parallel universes and the deep laws of the cosmos
Tác giả: Greene B,
Thông tin xuất bản: : , 2013
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 0307595250 (livre électroniqu
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 94775 Định dạng: EPUB
The elegant universe [electronic resource] : superstrings, hidden dimensions, and the quest for the ultimate theory
Tác giả: Greene B,
Thông tin xuất bản: New York : WW Norton Co , 2003
Ký hiệu phân loại: 539.7258076
ISBN: 0393071340
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 94889 Định dạng: EPUB
1

Truy cập nhanh danh mục