Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 26 kết quả (0.0200185 giây)
Capitalism at risk : rethinking the role of business / oseph L. Bower, Herman B. Leonard, Lynn S.Paine.
Tác giả: Joseph L Bower
USA: Harvard Business Review Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338
 
Paul Volcker : The making of a financial legend
Tác giả: Joseph B Treaster
Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 923.373
 
The making of a fiancial legend
Tác giả: B. Treaster Joseph
Canada: John Wiley and Sons Inc, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332.11
 
Atlas of thoracic surgical techniques
Tác giả: 
Philadelphia PA: SaundersElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 617.5
 
From New Zion to Old Zion American Jewish Immigration and Settlement in Palestine, 1917-1939
Tác giả: Joseph B Glass
Detroit: Wayne State University Press, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Kenekuk the Kickapoo Prophet
Tác giả: Joseph B Herring
Lawrence Kan: University Press of Kansas, 1988
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 978.00497
 
The Enduring Indians of Kansas : A Century and a Half of Acculturation
Tác giả: Joseph B Herring
Lawrence Kan: University Press of Kansas, 1990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 978.100497
 
From New Zion to Old Zion : American Jewish Immigration and Settlement in Palestine, 1917-1939
Tác giả: Joseph B Glass
Detroit: Wayne State University Press, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 956.94004
 
From New Zion to Old Zion : American Jewish Immigration and Settlement in Palestine, 1917-1939
Tác giả: Joseph B Glass
Detroit Michigan: Wayne State University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Foundations of multicultural psychology : research to inform effective practice
Tác giả: Timothy B Smith
Washington DC: American Psychological Association, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 305.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục