Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1500 kết quả (0.0299131 giây)
Simply digital photography
Tác giả: Ro Sheppard
USA: John Wiley and Sons Ltd, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 775
 
Thermal transport for applications in micro/nanomachining
Tác giả: B. T Wong
USA: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 671.3
 
United States History Atlas
Tác giả: 
USA: McgrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 911.73
 
Linear Algebra and Smarandache Linear Algebra
Tác giả: W. B Vasantha Kandasamy
Usa: American Research Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.5
 
A short history of Soviet socialism
Tác giả: Mark Sandle
USA: UCL Press, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 335.430947
 
Caught Reading : Teacher's Manual
Tác giả: Teri Swanson
USA: Pearson Education, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.4
 
Caught Reading : assessment manual
Tác giả: Sharon Cook
USA: Pearson Education, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.4
 
Understanding RSI
Tác giả: Edward Dobson
USA: Traders Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332.6322
 
Business finance
Tác giả: Les R Dlabay
Usa: Thomson SouthWestern, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.15
 
Developing Tactics for Listening
Tác giả: Jack C Richards
USA: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 428.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục