Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.7399516 giây)
Psychologists in word and image
Tác giả: Wade Nicholas,
Thông tin xuất bản: Sl : sn ,
Ký hiệu phân loại: 150.9
ISBN: 0262285673
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Psychologists in word and image
Tác giả: Wade Nicholas,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 150/.9
ISBN: 0262285673
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Destined for Distinguished Oblivion [electronic resource] : The Scientific Vision of William Charles Wells (1757-1817)
Tác giả: Wade Nicholas J,
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9781461502135
Bộ sưu tập: Tham khảo
Perception and illusion [electronic resource] : historical perspectives
Tác giả: Wade Nicholas,
Thông tin xuất bản: New York : Springer Science , 2005
Ký hiệu phân loại: 152.74
ISBN: 0387227237
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47388 Định dạng: PDF
Purkinje's vision : the dawning of neuroscience
Tác giả: Wade Nicholas J,
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 080583642x
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48668 Định dạng: PDF
Perception and Illusion [electronic resource] : Historical Perspectives
Tác giả: Wade NJ,
Ký hiệu phân loại: 150.9
ISBN: 9780387227238
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục