Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.8906409 giây)
Communication mosaics : an introduction to the field of communication
Tác giả: Wood Julia T,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Wadsworth Cengage Learning , 2011
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 0495794155
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 137713 Định dạng: PDF
Communication in our lives
Tác giả: Wood Julia T,
Thông tin xuất bản: China : Thomson Wadsworth , 2006
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 9780534646769
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Interpersonal communication : everyday encounters
Tác giả: Wood Julia T,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Cengage Learning , 2016
Ký hiệu phân loại: 153.6
ISBN: 128544583X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 106844 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục