Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2 kết quả
Reasons and persons
Tác giả: Derek Parfit
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1986
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  170
 
On what matters
Tác giả: Derek Parfit
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  170
 
1

Truy cập nhanh danh mục