Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 338 kết quả
Textile fibers, dyes, finishes, and processes : a concise guide
Tác giả: Howard L Needles
Xuất bản: Park Ridge NJ USA: Noyes Publications, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677.028
 
Canadian inland seas
Tác giả: I P Martini
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier Distributors for the United States and Canada Elsevier Science Pub Co, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
The best enemy money can buy
Tác giả: Antony C Sutton
Xuất bản: Billings Mont: Liberty House Press, 1986
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.8
 
Neurophilosophy : toward a unified science of the mind-brain
Tác giả: Patricia Smith Churchland
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1986
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.1
 
City of terrors
Tác giả: Michael A Stackpole
Xuất bản: London: Corgi, 1986
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Wild cards [I] : a mosaic novel
Tác giả: George R R Martin
Xuất bản: Toronto New York: Bantam Books, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Supervision of Concrete Construction. [electronic resource]
Tác giả: JG Richardson
Xuất bản: London: Spon Press, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Unholy spirits : occultism and new age humanism
Tác giả: Gary North
Xuất bản: Ft Worth Tex: Dominion Press, 1986
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133
 
The Cat Who Ate Danish Modern
Tác giả: Friedrich Wilhelm Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche cm
Xuất bản: : Jove, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Vision
Tác giả: C E Murphy, C E Murphy cm
Xuất bản: : Penguin Group, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục