Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 354 kết quả (0.670001 giây)
Textile fibers, dyes, finishes, and processes : a concise guide
Tác giả: Needles Howard L,
Thông tin xuất bản: Park Ridge NJ USA : Noyes Publications , 1986
Ký hiệu phân loại: 677.028
ISBN: 0815510764 :
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65834 Định dạng: PDF
Canadian inland seas
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 551.46
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65862 Định dạng: PDF
Supervision of Concrete Construction. [electronic resource]
Tác giả: Richardson JG,
Thông tin xuất bản: London : Spon Press , 1986
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 9780203210017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70926 Định dạng: PDF
The Vision
Tác giả: Murphy C E,
Thông tin xuất bản: : Penguin Group , 1986
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0425098605
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53248 Định dạng: EPUB
Wild cards [I] : a mosaic novel
Tác giả: Martin George R R,
Thông tin xuất bản: Toronto New York : Bantam Books , 1986
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0553261908
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 70693 Định dạng: PDF
City of terrors
Thông tin xuất bản: London : Corgi , 1986
Ký hiệu phân loại: 793
ISBN: 055212768x
ID: 70540 Định dạng: PDF
Neurophilosophy : toward a unified science of the mind-brain
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1986
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 0262031167
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 70449 Định dạng: PDF
The best enemy money can buy
Tác giả: Sutton Antony C,
Thông tin xuất bản: Billings Mont : Liberty House Press , 1986
Ký hiệu phân loại: 355.8
ISBN: 0937765015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70135 Định dạng: PDF
Unholy spirits : occultism and new age humanism
Tác giả: North Gary,
Thông tin xuất bản: Ft Worth Tex : Dominion Press , 1986
Ký hiệu phân loại: 133
ISBN: 0930462025
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 70958 Định dạng: PDF
The Cat Who Ate Danish Modern
Thông tin xuất bản: : Jove , 1986
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780515087123
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53215 Định dạng: EPUB
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục