Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Giáo trình thực tập sinh lý học người và động vật
Tác giả: Mai Văn Hưng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  571
 
Bài giảng thực hành sinh lý động thực vật
Tác giả: Nguyễn Hoài Đức, Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  571
 
Độc tố học môi trường
Tác giả: Trần Thị Mai Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  571.95
 
Thực hành độc học môi trường
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  571.95
 
Giáo trình Độc học sinh thái
Tác giả: Trịnh Thị Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  571.95
 
Giáo trình sinh học tế bào
Tác giả: Nguyễn Như Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  571.6
 
Sinh lý động thực vật
Tác giả: Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571
 
Thực hành kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật
Tác giả: Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Độc chất môi trường
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  571.95
 
Độc chất môi trường
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.95
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục