Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 24 kết quả (0.0299809 giây)
Sinh học cơ thể (thực vật và động vật) : dùng cho sinh viên
Tác giả: Vũ Như Hiền
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 571
 
Động học các quá trình xúc tác sinh học
Tác giả: Trần Đình Toại
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 571
 
Giáo trình thực tập sinh lý học người và động vật
Tác giả: Mai Văn Hưng
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 571
 
Bài giảng thực hành sinh lý động thực vật
Tác giả: Nguyễn Hoài Đức
TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 571
 
Human body systems
Tác giả: 
Columbus OH: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 571
 
Sinh học người và động vật. tập 1
Tác giả: Trịnh Hữu Hằng
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 571
 
Sinh lý động thực vật : Bài giảng thực hành
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
TpHồ Chí Minh: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 571
 
Sinh lý học
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng
Huế: Đại học Huế, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 571
 
Sinh lý học người và động vật
Tác giả: Trịnh Hữu Hằng
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 571
 
Sinh lý học : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Tác giả: Phạm Thị Minh Đức
Hà Nội: Y học, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 571
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục