Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Sinh học cơ thể (thực vật và động vật) : dùng cho sinh viên
Tác giả: Vũ Như Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571
 
Động học các quá trình xúc tác sinh học
Tác giả: Trần Đình Toại, Nguyễn Thị Hải Vân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571
 
Giáo trình thực tập sinh lý học người và động vật
Tác giả: Mai Văn Hưng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  571
 
Bài giảng thực hành sinh lý động thực vật
Tác giả: Nguyễn Hoài Đức, Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  571
 
Human body systems
Tác giả:
Xuất bản: Columbus OH: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571
 
Sinh học người và động vật. tập 1
Tác giả: Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571
 
Sinh lý động thực vật : Bài giảng thực hành
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571
 
Sinh lý học
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571
 
Sinh lý học người và động vật
Tác giả: Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571
 
Sinh lý học
Tác giả: Hoàng Thu Soan, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Thu Hạnh, Phạm Thị La, Vũ Thị Bích Vân
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục