Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 76 kết quả (0.6200271 giây)
Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên quá trình phát sinh hình thái cây hoa huệ hương (Polianthes Tub...
Tác giả: Lê Ngọc Mỹ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình tăng trưởng và tạo chồi của cây bạc hà Á Mentha arvensis L.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 118053 Định dạng: PDF
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sùng thảo (stachys affinis)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117776 Định dạng: PDF
Khảo sát ảnh hưởng của Ga3 và một số muối kim loại lên sự tạo chồi, rễ bất định của cây cúc (chrysanthemum morifolium) i...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy lên khả năng nhân nhanh sinh khối phôi sâm Ngọc Linh trong điều kiện nuôi cấy in vitro
Tác giả: Phạm Thảo My,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120388 Định dạng: PDF
Nghiên cứu nhân nhanh chồi lan kim tuyến (anoectochilus setaceus) in vitro phục vụ công tác chuyển gen tạo rễ tóc
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117712 Định dạng: PDF
Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của ba kết hợp với NAA và 2,4-D lên mẫu cây lá Kim Ngân ( Lonicera japonica Thunb )
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sâm cau (curculigo orchioides gaertn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của AgNO3, chitosan, 2, 4-d và thiết kế hệ thống đèn led (light emitting diodes) trong nghiên cứu nhâ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng quy trình nhân giống Invitro cây cúc lá nhỏ Pico (Chrysanthemun sp.)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120374 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục